Onafhankelijke Indicatiestelling en Advisering  op het gebied van Zorg, Wonen en Welzijn.


Zorgbureau Hoeksema

Zorgadvies- en indicatiebureau Hoeksema is een zelfstandig en onafhandelijk zorgbureau. Het wordt geleid door Bé Hoeksema eigenaar en zorgondernemer met vele jaren gedegen zorgervaring. De dienstverlening kan worden omschreven als profesioneel, kundig en vertrouwd. Het bureau is met name werkzaam in het Noorden en Oosten van het land. Er worden zorgadviezen gegeven voor alle zorgfuncties die vallen onder de AWBZ, persoonsgebonden budget, thuiszorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit volgens actuele landelijke wet- en regelgeving.

.


Ontwikkeling  

Er is sprake van een terugtredende overheid. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden worden overgeheveld naar gemeenten en zorgverzekeraars. Hierdoor ontstaat een toenemende onzekerheid bij burgers en zorgvragers. Door de ingewikkelde regelgeving dreigen mensen tussen wal en schip te vallen. Daarom staat bij ons een klantgerichte en persoonlijke benadering voorop en wordt er actief ingespeeld op uw wensen en behoeftes, keuzes en vraagstelling. Naast kennis van vraag en aanbod in de zorgmarkt weten wij op basis van onze deskundigheid en ervaring de juiste weg binnen de zorgsector te vinden om een aanvraag waar mogelijk gehonoreerd te krijgen.contact

Zorgbureau Hoeksema
Holtstraat 25
7814 PD Emmen

tel.       0591-632726

fax       0591-673939

e-mail:    

zorgbureauhoeksema@hetnet.nladvies

  • BEGELEIDING
  • COACHING
  • KORTDUREND VERBLIJF
  • PERSOONLIJKE VERZORGING
  • VERPLEGING
  • DEMENTIE
  • THUISZORG
  • RE-INTEGRATIE
  • MANTELZORG
  • HUISHOUDELIJKE HULP